כל הפוסטים במזוזות

מזוזות מחיר

מזוזות כשרות  עם קלף אמיתי בפיקוח בודק מוסמך של משמרת סת”ם קונים מזוזות רק אצל סופר סת”ם מוסמך! בודקים מזוזות רק אצל סופר סת”ם

מזוזות מחיר

מזוזות כשרות  עם קלף אמיתי בפיקוח בודק מוסמך של משמרת סת”ם קונים מזוזות רק אצל סופר סת”ם מוסמך! בודקים מזוזות רק אצל סופר סת”ם

סדר קביעת מזוזה

סדר קביעת מזוזה וברכותיה ברכת קביעת מזוזה ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו, לקבוע מזוזה. ברוך